top of page

Keltsun Katsastus Oy:n tietosuojaseloste

 

 

1. Rekisterinpitäjä

Keltsun Katsastus Oy
Viskarintie 12, 46860 Keltakangas

Y-tunnus 3012391-7

2. Rekisteristä vastaava

esa.lanki@keltsunkatsastus.fi

 

3. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on autokatsastuspalveluihin liittyvä asiakassuhde. Henkilötietoja voidaan käyttää palvelujen markkinointiin ja toiminnan kehittämiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön.

 

4. Rekisterin tiedot

- Asiakkaan etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

- Yrityksen nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, laskutustiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

- Ajoneuvojen tunnistetiedot ja rekisterinumero.

 

5. Tietolähteet

Henkilö/yritystietoja kerätään asiakaspalvelussa käynnin yhteydessä, puhelimitse, verkkopalvelussa ja henkilötietoja/ajoneuvontietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös viranomaisilta (mm. Trafi).

 

6. Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa rajoitetusti viranomaisille.

 

7. Tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojausperiaatteet

Henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmiin tallennettuihin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävässään. Järjestelmään pääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Myyntijärjestelmä vaatii sisäänkirjautumisen salasanoilla. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla.

 

9. Rekisterin tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä hänestä on tallennettu, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Kyselyt osoitteeseen esa.lanki@keltsunkatsastus.fi.

 

10. Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa ja täydentää rekisterissä olevien, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen ja tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti samoin kuin kohdassa 9. ilmoitettuun osoitteeseen tulleet poisto/korjauspyynnöt.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Ilmoitukset osoitteeseen esa.lanki@keltsunkatsastus.fi.

tietosuojaseloste
bottom of page